Informace o nás

Firma ALFAtec Design s.r.o. byla založena v únoru 2014 jako kooperace mezi českými a německými partnery za účelem nabízet své zkušenosti ve strojírenském průmyslu. Jsme specialisti především v oblastech simulace a projektování hydraulických mechanismů, nabízíme individuální řešení v nejrůznějších konstrukcích jednoúčelových strojů. ALFAtec_header
Pracujeme v mezinárodním týmu s prakticky denní komunikací s našími německými kolegy. I přes krátké trvání naší firmy nabízíme dlouholeté a fundované znalosti v oblasti strojírenství. S našími zákazníky spolupracujeme na bázi maximální důvěry v parnerství, přičemž navázání dlouhodobých vztahů se zákazníky je našim nejvyšším cílem. Těšíme se na osobní kontakt s Vámi!
Kromě naší firmy ALFAtec Design s.r.o. Vám jsou k dispozici další kvalifikované inženýrské kapacity naších obou parnerských firem - Ingenieurbüro Stotz GmbH & Co. KG v Leutkirch a Rummler Engineering GmbH ve Weingarten. Stěžejními činnostmi obou těchto firem jsou plánování, konstrukce a projektování ve strojírenství a dále pak i plánování, konstrukce a simulace karosářských a montážních linek v automobilovém průmyslu. Těšíme se na konstruktivní spolupráci s Vámi!

Filozofie

Jako nová a dynamicky se rozvíjející firma klademe důraz především na dlouhodobé partnerství a důvěru. Jsme naprosto přesvědčeni, že teprve parnerstvím a důvěrou mohou obě strany opravdu profitovat a tím i optimálně spolupracovat. Partnerstvím a důvěrou se samozřejmě vyznačuje i celkové pracovní klima v naší společnosti.

Historické milníky

2014 Založení firmy ALFAtec Design s.r.o. s německými vlastníky a jednatelem Martinem Bizou, Ph.D.

Používané SW systémy

Naše firma stále sleduje požadavky zákazníků a podle těchto se přízpůsobují i používané SW systémy. Tímto způsobem můžeme naše inženýrské služby nabízet v mnoha běžných SW systémech, např:

V našich parnerských konstrukčních kancelářích zároveň pracujeme v těchto systémech: