Prohlášení o ochraně soukromí

Ochrana osobních údajů
Ochrana osobních údajů a bezpečnost dat pro zákazníky a uživatele mají u nás vysokou prioritu. Ochrana osobních dat a údajů během celého obchodního procesu je proto pro nás velice důležitá. Ochrana dat a informací jsou nedílnou součástí naší firemní politiky. Toto prohlášení o ochraně soukromí vysvětluje, jaké informace jsou během Vaší návštěvy na těchto stránkách zaznamenávany a k čemu se dále používají. Platnost prohlášení se nevztahuje na externí webové stránky firem, které nepatří do společnosti, i když tyto stránky obsahují odkaz na naše webové stránky. Webová stránka www.alfa-tec.cz může obsahovat odkazy na stánky jiných společností, na které se toto prohlášení nevztahuje.

Sběr a zpracování osobních údajů
ALFAtec Design s.r.o. zaručuje důvěrnost Vašich osobních údajů tím, že naši zaměstnanci musí zachovávat povinnost mlčenlivosti, že naše bezpečnostní opatření odpovídají aktuálnímu stavu techniky, že toto téma je monitorováno speciálním zmocněncem. Vaše návštěva na našich stránkách je protokolována. Zaznamenává se IP-adresa Vašeho PC, datum a čas, typ prohlížeče, operační systém a stránky, které jste prohlíželi. Osobní data se nezaznamenávají. Tyto údaje jsou shromažďovány pouze za účelem zabezpečení dat. Jiné vyhodnocení dat, kromě výše uvedené anonymní formy, se neprovádí. Rovněž se nevytvářejí nebo nezpracovávají žádné osobní profily. Vámi přes naši webovou stránku poskytnuté osobní údaje se používají jen ke komunikaci s Vámi nebo k účelům, na kterých jsme se vzájemně domluvili. Ujišťujeme Vás, že Vaše osobní údaje nebudou předány třetí straně, pokud toto nevyplývá přímo ze zákona nebo pokud k tomu nemáme Váš souhlas. V případě využití poskytovatelů služeb pro zpracování údajů se budou smluvní vztahy řídit ustanoveními zákona o ochraně osobních údajů.
Pokud vyvstanou další otázky ohledně zpracování osobních údajů, kontaktujte prosím přímo ALFAtec Design s.r.o. .

Analytické služby
Naše stránky používají služeb Piwik, tj. službu pro analyzu webových stránek. Služba Piwik používá tzv. cookies, tj. textové data, která se ukládají na Vašem PC a tímto umožňují analýzu dat. Za tímto účelem jsou informace, které jsou vygenerované cookie, přenášeny a ukládány na náš server. Vaše IP-adresa zůstává v tomto procesu anonymní a proto zůstaváte i jako uživatel pro nás anonymní. Vaše stopa na našich webových stránkách a všechny informace takto získané nebudou v žádném případě předány třetí straně. V případě zablokování cookies ve Vašem internetovém vyhledávači však hrozí nemožnost využití některých funkcí na této webové stánce. Pokud nejste srozuměni s uchovávaním a vyhodocováním Vaších dat z návštěvy naší stránky, pak můžete kdykoliv tuto analyzu kliknutím myši odmítnout. V tomto případě se odmítne na Vašem prohlížeči tzv. opt-out-cookie a žádné analýzy službou Piwik nebudou možné. Upozornění: pokud budou Vaše Cookies vymazány, budou vymazány i opt-out-cookies.

ALFAtec Design s.r.o., Martin Biza, Klíčová 1227/2a,
CZ-61800 Brno, Telefon: +420 533 555 791

Využití dat
Využívání kontaktních a jiných údajů v rámci těchto web stránek třetí stranou k zasílání nevyžádaných informací není dovoleno. Tímto si vymezujeme právo učinit vůči odesílateli patřičné právní kroky, podle zákonu BDSG § 4.