Kontaktní údaje

ALFAtec Design s.r.o.
Klíčová 1227/2a CZ-61800 Brno

Telefon: +420 533 555 791
Mail: info@alfa-tec.cz
Internet: www.alfa-tec.cz

Jednatel: Ing. Martin Biza, Ph.D.
Registrace: Krajský soud v Brně
DIČ: CZ02804263

Autor fotografie: Thomas Wimmer a Inallermunde Kreativhaus, Německo

Vymezení odpovědnosti

Obsah

ALFAtec Design s.r.o. nepřebírá žádnou odpovědnost za aktuálnost, správnost, úplnost nebo kvalitu poskytovaných informací. Všechny nároky na odpovědnost vůči ALFAtec Design s.r.o. jsou vyloučeny, pokud se společnosti ALFAtec Design s.r.o. neprokáže úmyslná nebo hrubá nedbalost. Všechny nabídky na těchto stránkách jsou nezávazné. ALFAtec Design s.r.o. si vyhrazuje právo na dočasnou i trvalou změnu (přidání, odstranění) některých částí těchto stránek nebo nabídek bez předchozího upozornění.

Ochranná autorská práva

ALFAtec Design s.r.o. respektuje autorská práva u použité grafické i textové úpravy. Všechny značky a ochranné známky, které jsou na těchto stránkách umístěné, podléhají bez omezení ochraným právům jejich registovaných vlastníků. I pouhé zmíňení ochranych známek neznamená jejich nechráněnost třetími stranami. Ochraná autorská práva těchto webových stránek zůstavají u spolčnsti ALFAtec Design s.r.o. Rozmnožování stránek nebo používání jejích grafických či textových částí v jiných elektronických nebo tištěných publikací není povoleno bez výslovného souhlasu ALFAtec Design s.r.o.

Právní účinnost této vymezení odpovědnosti

Toto prohlášení je součástí webových stránek. Pokud části nebo jednotlivé formulace tohoto textu neodpovídají, nebo již neodpovídají nebo neúplně odpovídají aktuální právní situaci,zůstavají zbývající části dokumentu ve svém obsahu a platnosti nedotčeny.